Rekondičné pobyty na rok 2018

Rekondičné pobyty na rok 2018

Rekondičných pobytov sa môžu zúčastňovať len naši členovia ZDS.

1,         Rekondičný pobyt – dospelí – I. turnus – zabezpečujú diabetici z Michaloviec

            Miesto: Demänovská dolina, Hotel FIM                  Termín: 29.4. – 5.5.2018

            Prihlasovanie na: ecmichalovce@gmail.com         Termín: do 15.3.2018

            Cena: 155,-

            Vedúci: Mgr. Lucia Demková

----------------------------------------------------------------------------------

2,         Rekondičný pobyt – dospelí – II. turnus – zabezpečujú diabetici z Michaloviec

            Miesto: Demänovská dolina, Hotel FIM                  Termín: 5.5. – 11.5.2018

            Prihlasovanie na: ecmichalovce@gmail.com         Termín: do 15.3.2018

            Cena: 155,-

            Vedúci: Ing. Jozef Borovka

-----------------------------------------------------------------------------------

3,         Rekondičný pobyt – dospelí – III. turnus

            Miesto: Demänovská dolina, Hotel FIM                   Termín: 13.5. – 19.5.2018

            Prihlasovanie na: a.palenikova@gmail.com            Termín: do 15.3.2018

            Cena: 155,- pre ŤZP 135,-

            Vedúci: Ing. Darina Ruščinová

------------------------------------------------------------------------------------

4,         Rekondičný pobyt – dospelí – IV. Turnus

            Miesto: Demänovská dolina, Hotel FIM                Termín: 19.5. – 25.5.2018

            Prihlasovanie na: a.palenikova@gmail.com         Termín: do 15.3.2018

            Cena: 155,- pre ŤZP 135,-

            Vedúci: Eva Pacalajová

------------------------------------------------------------------------------------

4,         Rekondičný pobyt – dospelí – 4. turnus

            Termín: 19.5. – 25.5.2018

            Miesto: Demänovská dolina – Hotel FIM     

            Poplatok 135,- eur pre ŤZP a 155,- eur pre ostatných členov ZDS

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 02. do

15. 03. 2018 na a.palenikova@gmail.com  .

Počet účastníkov v turnuse: max. 50

-----------------------------------------------------------------------------------

            6,         Rekreácia diabetik a rodina – VI. turnus

            Miesto: Žiarska dolina, Hotel Spojár                      Termín: 5.7. – 11.7.2018

            Prihlasovanie na: a.palenikova@gmail.com          Termín: do 15.5.2018

            Cena: 137,-

            Vedúci: Miroslav Hvizdák

-------------------------------------------------------------------------------------

8,         Rekondičný pobyt – dospelí – VIII. turnus

            Miesto: Demänovská dolina, Hotel FIM                Termín: 9.9. – 15.9.2018

            Prihlasovanie na: a.palenikova@gmail.com         Termín: do 28.5.2018

            Cena: 155,- pre ŤZP 135,-

            Vedúci: Anna Páleníková

---------------------------------------------------------------------------------------

9,         Rekondičný pobyt – dospelí – IX. turnus

            Miesto: Demänovská dolina – Hotel FIM            Termín: 15.9. – 21.9.2018

            Prihlasovanie na: a.palenikova@gmail.com      Termín: do 28.5.2018

            Cena: 155,- pre ŤZP 135,-

            Vedúci: Ivan Ďuriš

-----------------------------------------------------------------------------------------

10,       Rekondičný pobyt – dospelí – X. turnus

            Miesto: Demänovská dolina – Hotel FIM              Termín: 23.9. – 29.9.2018

            Prihlasovanie na: a.palenikova@gmail.com         Termín: do 28.5.2018

            Cena: 155,- pre ŤZP 135,-

            Vedúci: Ing. Marian Ručkay

-------------------------------------------------------------------------------------------

11,       Rekondičný pobyt – dospelí – XI. turnus

            Miesto: Demänovská dolina, Hotel FIM                Termín: 29.9. – 5.10.2018

            Prihlasovanie na: a.palenikova@gmail.com         Termín: do 28.5.2018

            Cena: 155,- pre ŤZP 135,-

            Vedúci: Mgr. Anna Lalíková

-------------------------------------------------------------------------------------------

12,       Rekondičný pobyt – dospelí – XII. turnus

            Miesto: Demänovská dolina – Hotel FIM            Termín: 5.10. – 11.10.2018

            Prihlasovanie na: a.palenikova@gmail.com       Termín: do 28.5.2018

            Cena: 155,- pre ŤZP 135,- - prednostne pre mládežníkov (19-30 rokov)

            Vedúci: Mgr. Jana Pavlusíková

---------------------------------------------------------------------------------------------

Na rekondično – integračné  a rehabilitačné pobyty v turnusoch 1 - 4  sa členovia ZDS môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej  ZO ZDS od 15.02.2018 do 15.03.2018 na turnusy č. 8 - 12, od 15.04.2018 do 28.05.2018. Na 1. turnus je 15 a na 2. turnus je 29 voľných miest. Pred termínom nahlasovania prihláška nebude akceptovaná a bude celá vrátená. Korešpondenční členovia sa priamo nahlasujú na ecmichalovce@gmail.com (1. a 2. turnus) a na a.palenikova@gmail.com (3. až 4. turnus, 6. turnus a 8. až 12. turnus).

Detský tábor zabezpečujú diabetici z Michaloviec.

Počet účastníkov v každom turnuse (1. – 4. a 8. – 12.):  max. 50 účastníkov + 1 vedúci

Poplatok: 135,- eur pre ŤZP a 155,- eur pre ostatných členov ZDS.

------------------------------------------------------------------------------------------

Prihlásnie:

diasabi@centrum.sk, 0902 624 023, 0911 133 637

--------------------------------------------------------------------------------------------