Priateľka z rastlinnej ríše

Zhruba pred siedmymi rokmi mi po operácií žlčníka diagnostikovali chorobu, ktorá postihla už mnohých. No na rozdiel od iných diabetikov, nechcel som sa tejto chorobe a lekárom jednoducho oddať a pasívne existovať, ale pustil som sa s ňou do nerovného boja. Začal som zhromažďovať poznatky o cukrovke z časopisov a najmä internetu.

   Tak som pochopil, že okrem liekov, ktoré často majú aj vedľajšie nežiaduce účinky, mi v tomto boji môžu pomôcť jedine liečivé sily prírody a zmena životného štýlu. Zamenil som teda život v meste medzi múrmi bytovky,  za život  v chalupe v podhorskej dedinke. Ako 58 ročný som zanechal stresujúce zamestnanie a stal som sa dobrovoľne nezamestnaný. Na mojom pozemku ma čakalo nekonečne mnoho roboty, ale odmenou mi bol život bez stresov, božský kľud a čerstvý vzduch. Keďže som od mladosti športovo založený, začal som pravidelne 3 krát v týždni plávať. Môj zdravotný stav sa rýchlo výrazne zlepšil, ošetrujúca lekárka bola veľmi milo prekvapená. Pustil som sa do  pestovania a užívania všetkého, čo môže pomôcť v boji zmierniť následky cukrovky. Cesnak, zeler, cibuľu, topinambury, rakytník mám odvtedy denne na stole. Samozrejme aj ovocie, hrozno, čučoriedky, ríbezle, goji, aróniu, jahody, ostružiny. Odvtedy pestujem aj liečivé bylinky a rastliny. Echinaceu, šalviu, mätu, kotvičník zemný, citrónovú trávu, lipiu cukrovú, yougulan, angínovník, eukalyptus mexický. Ale tou najvzácnejšou rastlinou na mojom "grunte", mojou priateľkou a spolubojovníčkou proti tichej, zákernej  chorobe je kalisia voňavá.

kalisia voňavá

    Volajú ju aj zlatý vlas, priateľ človeka, domáca lekárnička. Počul som o nej prvýkrát rozprávať v televízii  českého liečiteľa Václava Havelku. Tak som si ju z Čiech objednal a keď mi vyrástla, začal aj užívať. Je to izbová rastlina a jej pestovanie a množenie je veľmi jednoduché. V lete ju možno pestovať vonku, ale nemá rada priame slnko. Vyhovuje jej vlhké prostredie a bohaté zalievanie. Okrem cukrovky úspešne lieči aj mnohé ďalšie ochorenia vrátane tých najzávažnejších. O tom, ako vedci prišli na jej priam zázračné liečebné schopnosti sa dočítate na stránke www.rakytnik.com. Sú tam uvedené aj skutočné prípady vyliečenia ľudí, ktorým medicína nevedela pomôcť. Už spomínaný Václav Havelka vydal o tejto rastline brožúrku, v ktorej podrobne rozpísal ako ju pestovať a všetky možné spôsoby použitia na rôzne diagnózy.

    Vďaka môjmu zdravému spôsobu života a najmä kalisii, podarilo sa mi výrazne znížiť hodnotu glykovaného hemoglobínu napriek tomu, že si rád zamaškrtím na sladkostiach. A navyše, moje 3 pseudocysty na pankrease úplne zmizli bez užívania predpísaného lieku.(pangrol)

    Kalisiu teraz pestujem vo veľkom. Mnohým ľuďom som ju už daroval, alebo lacno predal. Zasielam ju aj poštou po celom Slovensku. Mám množstvo kontaktov s ľuďmi, ktorým kalisia pomohla, alebo neustále pomáha. Ďakujú. Nedávno mi napísala mladá, šťastná, čerstvá mamička, diabetička od mladosti.

" Kalisia mi pomáhala počas celého tehotenstva. Môj synček sa narodil úplne zdravý. Kalisia je to najlepšie, čo ma mohlo v mojom živote stretnúť. Vďaka Vám, pán Jozef, že ste ma presvedčil, aby som ju užívala."

Mal som veľkú radosť.

   Doporučujem teda všetkým diabetikom: Využite aj Vy liečivú silu kalisie voňavej.

                                                                                                          Mgr. Jozef Guľaš

                                       0905 553 946

 

                ZO ZDS DIASABI Sabinov                     

Správa o činnosti za rok 2016

Od svojho založenia, 30.9.2014, sa naša organizácia rozrástla zo zakladajúcich 17 členov na súčasných 67.  Počet členov počas roka sa mení, hlásia sa nám noví členovia, ale aj tak sa  členská základňa  zmenšila o 13 členov, z toho 3 úmrtia, 2 na vlastnú žiadosť a 9 uznesením VČS   sme zrušili členstvo podľa  Hlavy II., článku 3, bodu 6, písmena d – za neplatenie členských príspevkov.

Na začiatku roku 2016 sme evidovali 68 členov, prihlásili sa 12 noví členovia, úbytok bol 13 členov ku konci roku 2016 je stav členskej základne 67 členov.

Máme radosť z každej novej doručenej prihlášky za člena, ale s členstvom vznikajú nielen nároky, ale aj povinnosti. Musíme sa žiaľ rozlúčiť s členmi, ktorí si neplnia základnú povinnosť – platenie členských príspevkov.

Členmi ZO ZDS DIASABI sú pacienti a sympatizanti z celého sabinovského okresu. Činnosť organizácie zabezpečuje 5-členný výbor, ktorý svoje aktivity zameriava na  vzdelávanie a relax,  tým  pomáha  členom zvládať  ich ochorenie, vzdelávať   širokú verejnosť o tejto problematike. Veď len pacient, ktorý je dostatočne edukovaný, dokáže bojovať  a zvíťaziť nad svojou  chorobou.

Naša práca spočíva v združovaní diabetikov a ich vzdelávaním. Heslo,  Viac vedieť = lepšie žiť je pre nás základom všetkých aktivít.

Plán práce zahŕňa edukáciu  a relax, rekondičné pobyty, pohybové aktivity.

V roku 2016 sme realizovali štyri edukačné stretnutia na ktorých sa zúčastnilo priemerne 35 členov z celkového počtu 64 členov a 10 nečlenov.

 

Edukačné stretnutie – marec 2016

 Téma:  1. Význam minerálov a vitamínov v strave diabetika – PhamDr. Vojtková I.

             2. Komplikácie diabetu - MUDr. Merčiaková M.

Veľmi podnetné stretnutie, ktorého výsledkom bola bohatá diskusia, ktorej pokračovaním boli otázky, ktoré účastníci stretnutia poslali do časopisov DiaSpektrum a Diabetik. Odpovede boli zverejnené v spomínaných periodikách.

 

Edukačné stretnutie –  apríl 2016

Téme:  1. Nové metódy liečby ortopedických ochorení- RNDr. Kubeš M., Csc.

            2.  Hojenie rán - prípravky urýchľujúce hojenie a regeneráciu- RNDr. Kubeš M., Csc.

Na prednáškach sme sa mohli zoznámiť s metódami liečby ortopedických ochorení a vyskúšať prípravky na hojenie rán zakúpením mastí a gélov.

Edukačné stretnutie – jún 2016

Téma:      1. domáce ošetrenie nechtov nôh a chodidiel - Zuzana Myšíková Černá
                2. voľba správnej ortopedickej obuvi a korekčných prvkov, ponožiek -    Zuzana Myšíková Černá
                3. podologická prax - Zuzana Myšíková Černá

Na pozvanie výboru ZO ZDS DIASABI nás navštívila p. Zuzana Myšíková Černá, odborníčka na podológiu. Okrem prednášky o domácom ošetrovaní chodidiel v prevencii  diabetickej nohy a prezentácie ošetrenia už rozvinutého ochorenia, mohli  sme  si objednať rôzne druhy diabetickej obuvi.

DIA DEŇ Sabinov 15.11.2016- „Zastavme epidémiu diabetu“

Téma: 1. Cukrovka –áno vs nie? – prezentácia

            2. Význam inzulínovej pumpy v kompenzácii diabetu – Mgr. Fritzová,  Medtronic

            3.  Správne ošetrenie chodidiel, nechtov nôh - Mgr. Argalássyiová

            4.  Alternatívna medicína – p. Lunterová

            5.  Zdravá výživa – predchádzanie civilizačných chorôb –Mgr. Durkáčová

            6.  Meranie glykémie – p. Varšová

            7.  Meranie krvného tlaku – p. Štofaníková

Prezentácie:   Zdravej výživy

                       Produktov alternatívnej medicíny

                       Ošetrovania nôh

             8. Tombola

             9. Občervtvenie

            10. Diskusia

            11. Záver

 

Podujatie  sa konalo v KC NA Korze v Sabinove. Zúčastnili sa ho diabetici i nediabetici.  Z celkového počtu 46 meraní sme zaznamenali zvýšenú glykémiu u 4 nediabetikov a zvýšené hodnoty krvného tlaku u 3 nediabetikov. Bolo im doporučené navštíviť svojho všeobecného lekára.

Podujatie malo veľmi dobrý dojem na zúčastnených, čo prejavili v dlhotrvajúcej diskusii a následne poďakovaním za skvelé podujatie. Veľmi dobré hodnotenie podujatia sme dostali od poslankyne MZ s. Mgr. Lucie Mihokovej. Správa z podujatia bola zverejnená na webovej stránke mesta Sabinov.

Na základe vyjadrení našich členov i hostí, činnosť ZO ZDS DIASABI je prospešná, spĺňa svoj cieľ, vyučuje, pomáha, radí.

Propagujeme časopis Diabetik, v súčasnosti máme 18 predplatiteľov, okrem tohto časopisu môže sa verejnosť dozvedieť o Diabete z našej webovej stránky, www.diasabi.sk.  Verejnosť informujeme o našich aktivitách ale aj upozorňujeme na zaujímavosti zverejnené na webe.

Prispievame do časopisu Diabetik , miestneho periodika  Sabinovský mesačník a periodika mesta Lipany.

 

Zapájame sa do aktivít ZDS, pán predseda sa zúčastňuje Valného zasadania, naši členovia boli účastníkmi  Diabetologického dňa v Košiciach.

Touto cestou chceme poďakovať Ústrediu ZDS za pridelenie 8 poukazov na rekondičný pobyt.

Naši členovia strávili týždeň v nádhernej prírode Liptovského Jána, zúčastnili sa zaujímavých edukácií, liečebné procedúry, prechádzky a zábava blahodarne pôsobili na zlepšenie ich zdravotného stavu.

Veríme, že aj v budúcom roku budeme môcť poskytnúť oddych viacerým našim členom.

 

Našu činnosť financujeme z členských príspevkov a dotáciou MsÚ Sabinov. Dotáciu sme použili na propagáciu ZO ZDS DIASABI.

 

Medzinárodný deň diabetu si pripomíname organizovaním Pochodu proti diabetu. Aj tento rok sme túto peknú aktivitu zorganizovali a uskutočnili v Lipanoch. Prípravný výbor venoval veľkú pozornosť príprave tohto podujatia, či už vytýčením trasy pochodu, prípravou programu vzájomnej výmeny skúseností  členov,  prípravou vianočnej tabule podľa regionálnych zvyklostí a hlavne dobrou pohodou.

 

Ďakujem výboru ZO ZDS za prípravu všetkých aktivít, členom zapojených do realizácie a všetkým, ktorí sa pravidelne sa zúčastňovali na aktivitách, ocenili naše snaženie, ale ukázali aj na nedostatky.

 

V Sabinove 12.1.2017

Správu podáva: Mgr. Marko Urdzík, predseda ZO ZDS DIASABI